top of page
Video background.png

Gaeilge

Gaeilge Department

 

Déantar staidear ar an nGaeilge mar ábhar éigeantach don Teastas Sóiséarach agus don Ardteistiméireacht. Is é an aidhm atá ag an scoil ná Gaeilge a chur chun cinn agus daltaí a spreagadh chun Gaeilge a úsáid ar scoil agus taobh amuigh dá saol scoile. Déantar go leor oibre sa scoil chun béim a chuir ar thábhacht na teanga sa saol nua-aimseartha seo. Leanann Roinn na Gaeilge na siollabais atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Irish is studied as a compulsory subject for both Junior Cycle and Leaving Certificate. Our school’s aim is to promote the Irish language and encourage students to use Irish at school and outside school also. A lot of emphasis is put on the language as a modern everyday language. The Irish department follows all guidelines laid out by the Department of Education and skills.

Follow the link below for further details on the new Junior Cycle course:

http://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/gaeilge_ga

bottom of page